Grčki stubovi


Šifra 312

Grčki stubovi

Grčki stubovi sa jonskim kapitelom i četvrtastim postoljem.Ovi stubovi sa jednostavnijom ornamentikom vidljivi su na mnogim građevinama (kuće, terase, poslovni objekti).

Ovaj grčki stub je najčešće ugrađivani stub i može se videti na mnogim privatnim kućama. To je stub skladnih dimenzija sa mogućnošću odličnog uklapanja u razne ambijente. Grčki stubovi su napravljeni od betona, sa najkvalitetnijim repro-materijalom na srpskom tržištu, sa armaturom (uzdužna i poprečna) i potrebnim aditivima. Prisutna je stalna nega stuba do potpunog sazrevanja betona, posle čega se vrši isporuka i montaža. Prilikom montiranja grčkih stubova, centralna šupljina se ispunjava armaturom i betonom kako bi se postiglo dodatno ojačanje. Grčki stubovi se isporučuju glatko obrađeni, neofarbani, jer se posle montiranja mora ispoštovati proces isparenja vlage iz sveže nalivenog stuba. Stub poseduje izrađen dijagram napona za očitavanje nosivosti.

Šifra 312

Grčki stubovi

Visina: 250 cm


Prečnik: fi 22 cm


Težina: 213 kg


Unutrašnji otvor: fi 11 cm


Uz ovaj proizvod možete kombinovati sledeće proizvodeKontaktirajte nas:
Pošaljite nam e-mail Pošaljite nam e-mail

+381 (0)34 / 85 05 05

+381 (0)64 / 44 790 44

+381 (0)63 / 603 181

Pošaljite nam E-mail

Šifra 312